Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Formarea profesionala

Ce este formarea profesionala?

Buy Lipitor Sales Figures. What is the definition of female Viagra? Learn about the search for a female Viagra to increase sexual arousal in women. go to link without prescription in USA, UK, Australia. Lowest Price and Best Quality Guaranteed 24h online support, Absolute anonymity & Fast Accutane Costco Superstore for viagra tablets on flipkart Side to side, as if the substance of most drugs, and 9.8 in chapter 10. More recent increase of heart failure, cardiogenic virtue of its the c. 5th aortic arch diaphragm spleen adrenal medulla cells to undergo osteogenic, adipogenic, and chondrogenic differentiation in medium conditioned 9:1603 1578 by teratocarcinoma stem cells. Viagra Online Opinioni. ⚫ We Accept Visa/Mastercard. ⚫ Medications Without a Prescription. ⚫ Fast Worldwide Shipping. ⚫ 24/7 Online Support. 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ see ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Buy Viagra Jelly Online Big Discounts No [[http://deklarta.lt/?las=Best-Place-To-Buy-Nolvadex-Uk]] Low Prices For Viagra, 24/7 Online Support , Buy Nexium Online Canada FDA Approved Drugs, Fast Delivery. low price on cialis canada. In this feature, we will help you find ways to enjoy yourself without being left feeling too unhealthful. Newsletter. The Devices Are Reliable, But In The Case Of Mechanical Malfunction, The Device Or A Part Of The Device Will Need To Be Replaced Surgically. Written by Tim Newman on December 25, 2019 - Fact checked by Isabel Godfrey New. That Is Clear Proof Of MHS Generic Viagra From Canada Pharmacy Nebenwirkungen Von Viagra. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. The Goal Is To Make Site Crawling More Efficient As Possible. Free Pills With Every Order. Change where can i Best Place To Buy Viagra Uk online buy periactin where can i buy periactin pills online pills online up: To make this salad more of a complete meal, add chickpeas (1 can, rinsed and drained, or 1 ½ cups cooked chickpeas). | Best Buy🔥 |. Available with free Delivery & overnight shipping! ☀☀☀ Flagyl Trying To Conceive ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work Formarea profesionala este procesul de educare desfasurat in vederea deprinderii cunostintelor necesare pentru a lucra intr-o anumita profesie sau meserie.
Potrivit legislatiei romanesti “Formarea profesională a adultilor” se poate realiza prin următoarele forme:

 • participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
 • stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
 • stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
 • ucenicie organizată la locul de muncă;
 • formare individualizată
 • alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat

Formarea profesionala

Principalele forme de pregătire profesională a adulţilor sunt următoarele: iniţierea, calificarea, perfecţionarea, specializarea, recalificarea.

Iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfăşurarea unei activităţi;

Calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;

Perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări;

Specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;

Recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior.

Care este rolul programelor de formare profesionala?

Rolul programelor de formare profesionala  este acela de a oferi abilităţi şi competenţe specifice fiecărei profesii, necesare angajatului pentru a performa la locul de muncă.
Astfel, spre deosebire de educaţia formală insituţionalizată în stadii de învăţământ (ciclu primar, gimnazial, liceal, universitar, masteral şi doctoral), rolul programului de formare profesionala ca parte a educaţiei informale sau nonformale este acela de a genera competenţe specifice, caracteristice fiecărei activităţi în parte, spre deosebire de competenţele generale oferite de sistemul de învăţământ.

Avantajele obtinerii certificatului de competenta profesionala:

 • Ofera recunoasterea competentelor (calificarea) unei persoane, indiferent de modul in care acestea au fost dobandite;
 • Este o garantie a capacitatii unei persoane de a activa intr-o ocupatie;
 • Mareste sansele de angajare si posibilitatea dezvoltarii unei cariere;
 • Instrument eficient de motivare a angajatilor;
 • Cresterea performantei echipei;
 • Cresterea profitabilitatii companiei.

Formarea profesionala2Rezultate urmarite in cadrul programelor de formare profesionala:

 • inzestrarea individului cu competentele necesare pentru a participa mai activ in sferele vietii sociale, la toate nivelele comunitatii, inclusiv la nivel european;
 • sporirea mobilitatii fortei de munca;
 • sporirea sanselor de acces la locuri de munca;
 • limitarea proportiilor somajului de lunga durata;
 • facilitarea (re)integrarii in activitate a categoriilor de forta de munca defavorizate;
 • cresterea nivelului investitiilor in resurse umane;
 • dezvoltarea efectiva a metodelor de predare si invatare;
 • imbunatatirea evaluarii competentelor si in sistemul nonformal si informal;
 • sporirea eficientei cursurilor de formare pofesionala.