Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Egalitate de sanse

Concept

Ce este egalitate de sanse?

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dezabilităţi sau orientare sexuală.

La nivel european, prioritatile in domeniul egalitatii de gen asumate prin Strategia pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2010-2015 sunt:

 • independenta economica a femeii
 • plata egala pentru munca de valoare egala
 • participarea echilibrata a femeilor si barbatilor la
 • procesul de decizie si demnitate
 • integritate si combaterea violentei de gen

Egalitatea de şanse presupune asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. Se are în vedere luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de gen masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.

Prin egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bãrbaţi în relaţiile de muncă este asigurat accesul nediscriminatoriu la:

 • alegere ori exercitare liberă a unei profesii sau activitãţi;
 • angajare pe toate posturile vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
 • venituri egale pentru muncă de valoare egală;
 • informare şi consiliere profesionalã, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesionalã;
 • promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
 • condiţii de muncă ce respectă normele de sãnãtate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 • beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socialã;
 • organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
 • prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Contextul romanesc referitor la stereotipurile de gen si statutul femeii pe piata muncii

egalitate_concept2
Stereotipurile
se refera la:

 • rolurile traditionale ale femeii si ale barbatului, cu alte cuvinte, ale femininitatii si ale masculinitatii,
 • cum sunt aceste roluri percepute la nivel social si transmise de la o generatie la alta.

Acestea sunt adanc inradacinate in cultura populara a unei natiuni, lucru ce presupune reflectarea acestora in societatea respectiva.

Inclinatia de a generaliza anumite trasaturi specifice unui gen, pune in dificultate femeile care doresc sa fie cat mai active pe piata muncii sau sa isi consolideze cariere de succes. Acestea sunt de cele mai multe de ori impiedicate in atingerea acestor obiective, care tin de dezvoltarea personala si profesionala, de constructele sociale conform carora femeile nu sunt la fel de eficiente si nu conduc la fel de bine afacerile precum barbatii sau femeile nu pot avea si cariera de succes si viata de familie fericita.

In societatea romaneasca, inca este puternic prezenta segregarea rolurilor de gen, in acord cu stereotipurile si credintele referitoare la femei si barbati existente la nivelul constiintei colective. Dificultatea mentinerii unui echilibru intre profesie si viata de familie constituie unul dintre principalele obstacole in calea avansarii femeilor la locul de munca si in cariera.

Persistenta stereotipurilor legate de gen restrange optiunile femeilor si barbatilor privind educatia si cariera, ducand la o segregare bazata pe gen a pietei fortei de munca. In plus, incetinirea economica ar putea afecta femeile intr-o proportie mai mare decat in cazul barbatilor, deoarece femeile ocupa mai des locuri de munca mai precare.

Motivele principale ale discriminarii femeilor pe piata muncii sunt:
a) Atitudinile preconcepute ale ofertantului locului de munca fata de angajarea femeilor, pe care le considera forta de munca inferioara;
b) Preferinta angajatorului, care este de regula barbat, pentru lucratori de sex masculin din considerente de socializare sau solidaritate barbateasca, dorind sa lucreze mai mult cu un colectiv de barbati, decat cu un grup de femei sau crezand ca un conducator barbat este mai eficient;
c) Previziunile angajatorului referitoare la productivitatea probabila a candidatului femeie, intrucat prestatia acesteia poate fi intrerupta de casatorie, nasterea si ingrijirea copiilor. De aceea, ofertantul acorda prioritate unui solicitant de sex masculin sau, in cazul cand angajeaza totusi o femeie, aceasta este platita mai putin.

Este importanta combaterea stereotipurilor de gen adanc inradacinate care definesc rolurile femeilor si barbatilor in societate si influenteaza dezechilibrele intre sexe in ceea ce priveste munca remunerata si neremunerata. Persistenta diferentelor intre femei si barbati confirma importanta eliminarii obstacolelor din calea participarii neingradite a femeilor pe piata muncii.

Distribuirea inegala a responsabilitatilor familiale poate determina femeile, in masura mai mare decat barbatii, sa opteze pentru formule de lucru flexibile si sa isi intrerupa cariera, putand avea astfel un efect negativ asupra dezvoltarii acesteia, a veniturilor, drepturilor la pensie si independentei economice.

O participare egala a femeilor si barbatilor la procesele decizionale constituie o necesitate democratica si economica.

Prin urmare, politicile de promovare a participarii femeilor pe piata muncii trebuie sa beneficieze de o abordare integrata si sa includa strategii de eliminare a stereotipurilor masculine si feminine si masuri de ameliorare a echilibrului intre viata profesionala si cea personala atat pentru femei, cat si pentru barbati.

Tematica

Promovarea egalitatii de sanse si a incluziunii sociale pentru combaterea stereotipurilor de gen

Egalitatea de sanse are la baza asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala.

Acest principiu este reprezentat de capacitatea individului, de resursele disponibile, de aptitudinile, talentul, efortul sau, de cadrul institutional in care opereaza, dar si de norocul sau de a  beneficia de sansele de a reusi – de a urma o forma de invatamant, de a ocupa un post, de a-si urma o vocatie etc.

Oportunitatile egale pentru femei si barbati pot fi sustinute prin prevenire si eliminarea:

 • discriminarii sexuale;
 • a hartuirii la locul de munca;
 • a violentei domestice si sociala impotriva femeilor;
 • a traficului si exploatarii sexuale.

Planul economic

Una dintre modalitatile prin care poate fi atinsa egalitatea de facto intre femei si barbati este o participare echilibrata la activitatile economice care sa asigure autonomie si independenta financiara femeilor.

Concilierea vietii de familie cu cea profesionala reprezinta un aspect de mare interes atat pentru femei, cat si pentru barbati. Dificultatile cu care se confrunta femeile, mai ales  mamele, in cautarea si pastrarea unui loc de munca platit, stereotipurile prin care se perpetueaza ideea ca doar femeile sunt responsabile de ingrijirea familiei, precum si asteptarile culturale fata de barbat pentru a fi unicul intretinator al familiei sunt aspecte care  agraveaza inegalitatea dintre femei si barbati. Implicarea barbatilor in coordonarea vietii de familie si a vietii profesionale reprezinta o problematica esentiala, dar si dificila. Este foarte importanta, pentru ca fara participarea barbatilor nu poate exista o impartire egala a responsabilitatilor, si dificila, pentru ca prespune o schimbare in societate si in mentalitatea fiecarei femei si a fiecarui barbat.

Planul social

“Egalitate” in viata sociala inseamna ca atat femeile, cat si barbatii au aceleasi drepturi, responsabilitati si sanse. Crearea unei societati egale din punctul de vedere al genului nu va fi atinsa decat daca femeile si barbatii vor conlucra pentru a transforma realitatile care guverneaza societatea actuala.

Participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor in toate domeniile vietii sociale, politice si economice este mai mult decat necesara pentru a atinge o competitivitate si o dezvoltare durabila, precum si pentru a obtine si a consolida o democratie reala.

In acest scop, se impune:

 • participarea barbatilor la responsabilitatile familiale este considerata necesara de marea majoritate, chiar daca femeia are sau nu un loc de munca. Desi exista o anumita perceptie asupra faptului ca responsabilitatile familiale trebuie sa fie impartite, punerea in practica intampina dificultati.
  Exista mari discrepante intre valorizarile pe care le dau cei doi parteneri implicarii in realizarea sarcinilor domestice si in ingrijirea copiilor (femeile sunt cele care resimt mai puternic faptul ca au anumite sarcini domestice determinate, pe cand barbatii cred ca aceste sarcini se fac impreuna, ceea ce duce la valorizari diferite).
  Barbatii trebuie sa isi asume si responsabilitati de ingrijire a copiilor sau a rudelor bolnave. Noile generatii sunt purtatoare de modele de roluri de gen egalitare in comparatie cu vechea generatie. Acest fapt depinde si de nivelul de studii al femeilor.
 • implicarea barbatilor in promovarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati deoarece este nevoie de ambele puncte de vedere pentru a initia politici publice.
 • sustinerea masurilor de prevenire si combatere a traficului de femei si a violentei de gen
 • prevenirea hartuirii sexuale – este necesar sa se acorde o mai mare atentie acestui tip de violenta, iar prevederile legislative si sanctiunile trebuie sa aiba un mai mare impact.
 • participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor in organismele de luare a deciziei pentru exercitarea in mod egal a puterii si influentei la toate nivelurile procesului decizional