Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Despre proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Facilitarea accesului egal la ocupare si promovare a 540 de femei cu grad ridicat de vulnerabilitate fata de responsabilitatile familiale din regiunea Bucuresti Ilfov.
540 de femei din mediul urban si rural, din regiunea Bucuresti Ilfov vor beneficia de servicii vizand consolidarea accesului egal pentru toti pe piata muncii, 378 de femei vor participa la programe de formare profesionala (calificare), 162 de persoane vor parcurge un program de dezvoltare a competentelor antreprenoriale, 50 de persoane (dintre cele participante la programe de antreprenoriat sau programe de calificare) vor dobandi cunostinte despre tehnologia informatiei, un nr. de 10 femei participante in proiect isi vor infiinta propriile entitati juridice, crescandu-si astfel, independenta financiara.

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului

OS1. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile femeilor, practicile discriminatorii, marginalizarea si excluderea sociala la care pot fi supuse, prin organizarea unei campanii de comunicare si informare „Decizie. Atitudine. Vointa. Initiativa. (D.A.V.I)”
OS2. Eliminarea barierelor discriminatorii pe criterii de gen cu care se confrunta in special femeile care intra sau revin pe piata muncii dupa perioade prelungite de ingrijire si sustinere a copiilor si familiei, prin imbunatatirea nivelului de participare pe piata muncii a 540 de femei, din regiunea Bucuresti Ilfov.
OS3. Constientizarea si consolidarea atitudinii pozitive faza de cultura antreprenoriala prin stimularea a 162 de femei cu idei si initiative sa depaseasca stereotipurile existente si sa-si dezvolte competentele, abilitatile si comportamentul antreprenorial prin participarea la un program de formare antreprenoriala si crearea a 10 entitati economice in regiunea Bucuresti Ilfov.

Activitati

A1. Managementul proiectului
A2. Achizitii
A3. Asigurarea vizibilitatii si publicitatii actiunilor proiectului
A4. Organizarea unei campanii de informare si comunicare „Decizie. Atitudine. Vointa. Initiativa. (D.A.V.I)”
A5. Studiu privind „Nivelul de participare pe piata muncii si riscurile de discriminare si excluziune sociala a femeilor din regiunea Bucuresti-Ilfov
A6. Identificarea, selectarea, implicarea si mentinerea beneficiarilor de proiect
A7. Constituirea unui Centru de Informare si Dezvoltare profesionala pentru femei in judetul Ilfov
A8. Derularea programelor de calificare/recalificare
A9. Organizarea unor cursuri interactive pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi utilizarea TIC
A10. Infiintarea unei asociatii de promovare a drepturilor femeilor si transfer de know-how Asociatia infiintata va asigura sustenabilitatea proiectului si continuarea activitatilor.