Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Comunicat FNTM

Lansarea proiectului Femeie-Geneza, Patriarhie, Leadership, Bucuresti-Ilfov03-06-2014

Agroserv Management SRL, în calitate de solicitant, împreună cu partenerul Centrul de Analiză şi Inovare Economico – Socială (CAIES) au demarat în luna aprilie 2014 proiectul „Femeia – geneză, patriarhie, leadership”, dedicat regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Proiectul are ca scop facilitarea accesului la informare, calificare, formare şi ocupare pentru cel puţin 540 de femei cu grad ridicat de vulnerabilitate faţă de responsabilităţile familiale, din regiunea Bucureşti-Ilfov, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015.
Prin educaţie şi participare pe piaţa muncii, femeile participante în proiect, în special cele care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor sau familiei, vor evita marginalizarea şi excluziunea socială.

Dintre acţiunile proiectului şi beneficiile acestuia pentru grupul ţintă, menţionăm:

  • Sensibilizare opiniei publice cu privire la drepturile femeilor, practicile discriminatorii, excluderea socială la care pot fi supuse femeile, prin organizarea unei campanii de informare şi comunicare
  • Acces la rezultatele unui studiu privind nivelul de participare pe piaţa muncii şi riscurile de discriminare şi excluziune socială a femeilor din regiunea Bucureşti-Ilfov
  • Acces la informare şi asistenţă prin intermediul Centrului de Informare şi Dezvoltare profesională pentru femei
  • Posibilitatea de a beneficia de servicii vizând consolidarea accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii pentru cel puţin 540 de femei din regiune
  • Obţinerea de competenţe şi aptitudini care vor facilita integrarea pe piaţa muncii a cel puţin 378 de femei, ce vor participa la programe de calificare/ recalificare, în special în domeniul serviciilor
  • Dobândirea de competenţe antreprenoriale, de catre cel puţin 162 de persoane, dintre care 50 vor fi selectate pentru a-şi dezvolta şi abilităţi TIC
  • Sprijinirea a 10 femei cu idei şi iniţiativă pentru înfiinţarea propriilor entităţi economice
  • Sustenabilitate şi tranasferabilitate prin Asociaţia dedicată promovării drepturilor femeilor, dinamizării participării lor la viaţa colectivă şi transferului de know-how.

Prin proiect se va forma un nucleu de femei calificate pentru a face faţă rigorilor pieţei muncii, capabile să se adapteze acesteia şi să obţină un loc de muncă, deschizând astfel perspectivele creşterii nivelului de trai şi eliminarii vulnerabilităţilor sociale.
Proiectul „Femeia – geneză, patriarhie, leadership” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  – POSDRU 2007 – 2013, „Investește în oameni!”.
În data de 6 iunie 2014, partenerii vor organiza o conferinţă de presă pentru a marca lansarea oficială a proiectului.

Persoanele interesate de mai multe detalii sau care doresc să participe la activităţile proiectului sunt rugate să contacteze echipa 0744.389.975.

Sursa: http://www.fntm.ro/lansarea-proiectului-femeie-geneza–patriarhie–leadership—bucuresti-ilfov-2448.html