Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Comunicat CSR media

S-a lansat proiectul regional „Femeia – geneza, patriarhie, leadership”

Agroserv Management, in calitate de solicitant, impreuna cu partenerul Centrul de Analiza si Inovare Economico – Sociala (CAIES) au lansat vineri, 6 iunie, proiectul „Femeia – geneza, patriarhie, leadership”, dedicat regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov. Proiectul are ca scop facilitarea accesului la informare, calificare, formare si ocupare pentru cel putin 540 de femei cu grad ridicat de vulnerabilitate fata de responsabilitatile familiale, din regiunea Bucuresti-Ilfov, in perioada aprilie 2014 – septembrie 2015.

Prin educatie si participare pe piata muncii, femeile participante in proiect, in special cele care intra sau revin pe piata muncii dupa perioade prelungite de ingrijire si sustinere a copiilor sau familiei, vor evita marginalizarea si excluziunea sociala.

Dintre actiunile proiectului si beneficiile acestuia pentru grupul tinta, pot fi amintite:

  • Sensibilizare opiniei publice cu privire la drepturile femeilor, practicile discriminatorii, excluderea sociala la care pot fi supuse femeile, prin organizarea unei campanii de informare si comunicare
  • Acces la rezultatele unui studiu privind nivelul de participare pe piata muncii si riscurile de discriminare si excluziune sociala a femeilor din regiunea Bucuresti-Ilfov
  • Acces la informare si asistenta prin intermediul Centrului de Informare si Dezvoltare profesionala pentru femei
  • Posibilitatea de a beneficia de servicii vizând consolidarea accesului egal pentru toti pe piata muncii pentru cel putin 540 de femei din regiune
  • Obtinerea de competente si aptitudini care vor facilita integrarea pe piata muncii a cel putin 378 de femei, ce vor participa la programe de calificare/ recalificare, in special in domeniul serviciilor
  • Dobandirea de competente antreprenoriale, de catre cel putin 162 de persoane, dintre care 50 vor fi selectate pentru a-si dezvolta si abilitati TIC
  • Sprijinirea a 10 femei cu idei si initiativa pentru infiintarea propriilor entitati economice
  • Sustenabilitate si tranasferabilitate prin Asociatia dedicata promovarii drepturilor femeilor, dinamizarii participarii lor la viata colectiva si transferului de know-how.

Prin proiect se va forma un nucleu de femei calificate pentru a face fata rigorilor pietei muncii, capabile sa se adapteze acesteia si sa obtina un loc de munca, deschizand astfel perspectivele cresterii nivelului de trai si eliminarii vulnerabilitatilor sociale.

Proiectul „Femeia – geneza, patriarhie, leadership” este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  – POSDRU 2007 – 2013, „Investeste in oameni!”.

Sursa: http://www.csrmedia.ro/s-a-lansat-proiectul-regional-femeia-geneza-patriarhie-leadership/