Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cursuri de calificare

Lucrător în alimentaţie

Lucrator in alimentatieDescrierea ocupaţiei

Lucratorul in alimentatie asigură servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate. Serveşte la cererea consumatorilor preparate culinare, băuturi şi alte produse. Obiectivul minimal pe care îl urmăreşte este satisfacerea momentană a consumatorului, iar obiectivul maximal este să-l convingă pe acesta că, de fiecare dată când va reveni, va avea aceleaşi satisfacţii. (more…)

Infirmieră

nurses-careDescrierea ocupatiei

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil.
Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative. (more…)

Mediator sanitar

1Descrierea ocupaţiei

Mediatorul sanitar facilitează accesul non discriminatoriu al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate de calitate, cultivă încrederea între autorităţile sanitare/ medicale şi beneficiari, alte agenţii ale administraţiei locale, promovează sănătatea în comunitate şi informează şi educă membrii comunităţii prin respectarea măsurilor de igienă.Contribuie la informarea cadrelor sanitare/ medicale despre obiceiuri şi tradiţiile grupurilor minoritare din comunitate. (more…)

Lucrător social

social-workerDescrierea ocupaţiei

Lucrătorul social este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare (Centre de zi pentru copil, Centre de zi pentru copilul cu handicap, Centre rezidenţiale pentru copii/ copii cu dizabilităţi, Centre de recuperare/reabilitare pentru adulţi) şi de protecţie a copilului (Servicii de tip rezidenţial pentru copii, Servicii de tip rezidenţial pentru copilul cu handicap).
Lucrătorul social intervine şi la nivelul comunităţilor având un rol activ în identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar şi a situaţiilor de risc la nivel individual. (more…)

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

ingrijitori batraniDescrierea ocupaţiei

Ocupaţia se aplicã îngrijitorului la domiciliu bãtrâni/copii şi presupune o sferã largã de competenţe pentru desfãşurarea activitãţii de îngrijire.Îngrijitorul la domiciliu bãtrâni şi copii trebuie sã-şi dovedeascã competenţele în principal la aplicarea normelor de igienã atât pentru persoana asistatã cât şi pentru propria-i persoanã, la mobilizarea şi transportul persoanei asistate, la alimentaţie şi administrarea alimentelor şi la supravegherea permanentã a stãrii de sãnãtate a persoanei asistate.
(more…)

Baby sitter

89479_1Descrierea ocupaţiei

Baby sitter-ul este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de îngrijire şi supraveghere la domiciliu a copilului. Are ca beneficiari unul sau mai mulţi copii si îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu copilul şi cu familia acestuia şi cu alţi reprezentanţi legali ai copilului. Baby sitter-ul poate desfăşura activităţi independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desfăşoară activităţi de îngrijire şi supraveghere la domiciliu. Mediul fizic de muncă al baby sitter-ului este reprezentat atât de domiciliul copilului şi al familiei sale, cât şi de exteriorul acestuia, în comunitate. (more…)

Îngrijitoare copii

Ingrijitor copiiDescrierea ocupaţiei

Ocupaţia se aplicã îngrijitorului la domiciliu si  presupune o sferã largã de competenţe pentru desfãşurarea activitãţii de îngrijire.
Îngrijitorului la domiciliu copii trebuie sã-şi dovedeascã competenţele în principal la aplicarea normelor de igienã atât pentru persoana asistatã cât şi pentru propria-i persoanã, la mobilizarea şi transportul persoanei asistate, la alimentaţie şi administrarea alimentelor şi la supravegherea permanentã a stãrii de sãnãtate a persoanei asistate. (more…)

Lucrător hotelier

albergo-receptionDescrierea ocupaţiei

Lucrătorul hotelier îşi desfăşoară activitatea în cadrul hotelurilor urbane
sau rurale unde realizează servicii de cazare, alimentaţie(preparare şi servire) şi servicii suplimentare specifice, în condiţii de calitate, securitate şi confort.
(more…)

Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie

curatenieDescrierea ocupaţiei

Agentul de dezinfecţie, deratizare,dezinsectie este specialistul care desfăşoară activităţi de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie în incinte- reşedinţe, şcoli, creşe, grădiniţe, cantine, spitale, birouri, sectoare industriale, agricole şi administrative, mijloace de transport, precum şi în spaţii exterioare- zone populate, spaţii verzi, parcuri etc. pentru înlăturarea germenilor patogeni şi combaterea speciilor de insecte şi rozătoare dăunătoare din zonele procesate.
Acesta prestează servicii atât în sectorul public, cât şi în cel privat.
(more…)

Cameristă

MDescrierea ocupaţie

Practicanţii unei astfel de ocupaţii efectuează şi întreţin zilnic curăţenia în camere, holuri, camere de recepţie, săli de conferinţe etc. în vederea respectării standardelor de igienă şi sănătate.
(more…)